تبلیغات
بهترین وبلاگ سوالات دوره راهنمایی و دبیرستان - سوالات المپیاد ریاضی دوم راهنمایی
:حمایت کنید


1- اگر A مجموعه اعداد منفی سه رقمی باشد کوچکترین عضو این مجموعه کدام است؟

الف:   999-

ب: 100-

ج:  کوچکترین عضو ندارد

د:  Φ

 

2- زیر مجموعه ای از مجموعه {5- و 4- و 3- و 2- و 1-} =A را در نظر بگیرید که اعضای آن بزرگتر از صفر باشد؟

الف:  { }

ب: {Φ}

ج:  {5-}

د: {2- و 1-}

 

3- حاصل کسر http://www.olympiadelmi.ir/riazi/question/2/madrese/1/p1.jpg  برابر است با:

الف: 1-

ب: http://www.olympiadelmi.ir/riazi/question/2/madrese/1/p2.jpg

ج: 17-

د: 1+

 

4- کدام یک از بردارهای زیر قرینه بردار 5- ابتدا از 8+ است؟

الف:  بردار ابتدا از 2 انتها در 3-

ب: بردار 4- ابتدا از 1-

ج:  بردار 4+ ابتدا از 1+

د: بردار ابتدا از 2- و انتها در 3+

 

                                                              ®

5- اگر 2- =A و 3+ =B باشد، عدد متناظر بردار AB کدام عدد است؟

الف: 1+

ب: 5-

ج: 5+

د:  1-

 

6- در تساوی (b ×ا4) + (a ×ا4) = (a + b) ×ا4 چه خاصیتی از ضرب نشان داده شده است؟

الف: خاصیت جابجایی

ب: خاصیت عضو بی اثر

ج: خاصیت توزیع پذیری (پخشی)

د: خاصیت شرکت پذیری

 

7- قیمت یک کتاب بعد از %20 تخفیف، 2500 تومان بوده است قیمت اولیه کتاب چقدر بوده است؟

الف: 2080

ب:  2000

ج:  3000

د:  3125

 

8- حاصل عبارت http://www.olympiadelmi.ir/riazi/question/2/madrese/1/p3.jpgبرابر است با:

الف: http://www.olympiadelmi.ir/riazi/question/2/madrese/1/p4-2.jpg

ب:  http://www.olympiadelmi.ir/riazi/question/2/madrese/1/p4-1.jpg

ج: http://www.olympiadelmi.ir/riazi/question/2/madrese/1/p4.jpg

د:  ab۵

 

9- حاصل عبارت 43+43+43+43 برابر است با:

الف:   163

ب:  412

ج: 44

د: 45

 

10- کوچکترین عدد 4 رقمی در مبنای 7 که رقمهای آن تکراری نباشد کدام است؟

الف: 7(7654)

ب:  7(1234)

ج:  7(1111)

د:  7(1023)تاریخ : جمعه 18 اسفند 1391 | 06:08 ب.ظ | نویسنده : ali mirzaei | نظرات

  • فایاکس
  • پیج رنک
  • کارت شارژ همراه اول