تبلیغات
بهترین وبلاگ سوالات دوره راهنمایی و دبیرستان - سوالات المپیاد ریاضی دوم راهنمایی
:حمایت کنید


11- اندازه قطر مربعی 10cm است هر ضلع آن برابر است با:

الف: 5-

ب: 25

ج: http://www.olympiadelmi.ir/riazi/question/2/madrese/1/p5.jpg

د: http://www.olympiadelmi.ir/riazi/question/2/madrese/1/p5-1.jpg

 

12- در مثلث قائم الزاویه ABC (ا90= A) نسبت اندازه زاویه B به اندازه زاویه C مانند 2 به 3 است. اندازه زاویه C چند درجه است؟

الف: 36 

ب: 54

ج: 45

د: 60

 

http://www.olympiadelmi.ir/riazi/question/2/madrese/1/p6.jpg13- AH ارتفاع مثلث متساوی الساقینABC است دو مثلث AHB و AHC بنا به کدام حالت با هم مساویند؟

الف:  وتر و یک ضلع

ب:  وتر و یک زاویه تند

ج:  سه ضلع

د:   هر سه مورد

 

http://www.olympiadelmi.ir/riazi/question/2/madrese/1/p7.jpg14- دو پاره خط a و b موازی و خط t مورب است. با توجه به شکل بگویید کدام نادرست است؟

الف: b http://www.olympiadelmi.ir/riazi/question/2/madrese/1/p7-1.jpg a

ب:  t http://www.olympiadelmi.ir/riazi/question/2/madrese/1/p7-2.jpg a

      ^   ^

ج:  5 = 3

    ^    ^

د: 4 = 1

 

                                              ^

http://www.olympiadelmi.ir/riazi/question/2/madrese/1/p8.jpg15- در این شکل ´t http://www.olympiadelmi.ir/riazi/question/2/madrese/1/p7-1.jpg t و 900 = EFD اندازه زاویه E۱ برابر است با:

الف: 50

ب: 130

ج: 125

د: 40

 

16- کدام عدد نمایش کسری عدد صحیح 4- است؟

الف:http://www.olympiadelmi.ir/riazi/question/2/madrese/1/p9-1.jpg

ب:http://www.olympiadelmi.ir/riazi/question/2/madrese/1/p9-2.jpg

ج:  4

د:  http://www.olympiadelmi.ir/riazi/question/2/madrese/1/p9-3.jpg

 

17- با توجه به شکل کدام عبارت صحیح است؟

http://www.olympiadelmi.ir/riazi/question/2/madrese/1/p10.jpg

الف:  http://www.olympiadelmi.ir/riazi/question/2/madrese/1/p10-1.jpg

ب:http://www.olympiadelmi.ir/riazi/question/2/madrese/1/p10-2.jpg

ج:http://www.olympiadelmi.ir/riazi/question/2/madrese/1/p10-3.jpg

د: http://www.olympiadelmi.ir/riazi/question/2/madrese/1/p10-4.jpg

 

18- حاصل عبارت http://www.olympiadelmi.ir/riazi/question/2/madrese/1/p11.jpg کدام است؟

الف:  http://www.olympiadelmi.ir/riazi/question/2/madrese/1/p11-1.jpg

ب: http://www.olympiadelmi.ir/riazi/question/2/madrese/1/p11-2.jpg

ج:  http://www.olympiadelmi.ir/riazi/question/2/madrese/1/p11-3.jpg

د: http://www.olympiadelmi.ir/riazi/question/2/madrese/1/p11-4.jpg

 

تاریخ : جمعه 18 اسفند 1391 | 06:12 ب.ظ | نویسنده : ali mirzaei | نظرات

  • فایاکس
  • پیج رنک
  • کارت شارژ همراه اول