تبلیغات
بهترین وبلاگ سوالات دوره راهنمایی و دبیرستان - نمونه سوالات علوم در حد المپیاد (3)
:حمایت کنید


نمونه سوالات علوم در حد المپیاد(3)

24) در کدام گزینه گرما به روش همرفتی منتقل می شود؟


هوای گرم

هوای گرم

هوای سرد

هوای گرم

هوای سرد

هوای سرد

هوای گرم

هوای سرد

«4»                       «3»                          «2»                     «1»

 

الف) 1                       ب) 2                             ج) 3                               د) 4

 25) شمع اتومبیل در کدام مرحله مورد استفاده قرار می گیرد؟
الف) مرحله مکش                              ب) مرحله فشرده شدن

ج) مرحله آتش گرفتن                          د) مرحله خروج دود

 26) کدام گروه کانی می باشد؟
الف) سنگ کلیه – الماس          ب) استخوان – شکر            ج) مروارید – شیشه            د) طلا – گچ

ادامه سوالات در ادامه مطلب.........


 27) شکل روبه رو نشانگر کدام کانی می باشد؟

 

 


الف) نمک خوراکی                  ب) ژیپس                       ج) کوارتز                     د) فلدسپات

 28) کدام کانی با بقیه تفاوت دارد؟
الف) کوارتز                        ب) فلد سپات                ج) کانی های رسی            د) میکا
  29) ویژگی های زغال سنگ مرغوب تردرکدام گروه است؟
الف) کربن کم – مواد فرارزیاد – آب کم                          ب) کربن زیاد – مواد فرارکم – آب کم
ج) کربن زیاد – مواد فرارزیاد – آب زیاد                           د) کربن زیاد – مواد فرار زیاد – آب کم
 30) در کدام مناطق زیر مقدار خاک بیشتر می باشد؟
الف) شیب کم – آب و هوا گرم و مرطوب                      ب) شیب زیاد - آب و هوا گرم و مرطوب
ج) شیب کم- آب و هوا سرد و خشک                          د) شیب زیاد - آب و هوا سرد و خشک
 31) ترکیب شیمیائی آن بیشتر از کربن و ئیدروژن می باشد؟
الف) نفت                      ب) خاک                           ج) سنگ                        د) هر سه مورد

 32) کدام سنگ با بقیه متفاوت است؟
الف) مرمر                     ب) ماسه سنگ                  ج) کوارتزیت                    د)گنیس
 33) در کدام بخش از دستگاه گوارش آنزیم ترشح نمی شود ؟
الف) معده                     ب) دوازدهه                        ج) دهان                        د) مری
 34) کدام ویژگی مربوط به سلول های گیاهی می باشد؟
الف) میتوکندری دارند – واکوئول بزرگ ندارند.                 ب) میتوکندری دارند - واکوئول بزرگ دارند.
ج) میتوکندری ندارند - واکوئول بزرگ دارند.                     د) میتوکندری ندارند - واکوئول کوچک دارند.
 35) کدام مورد با بقیه تفاوت دارد؟
الف) گلوکز                   ب) آمینو اسید                     ج) نشاسته                    د) سلولز

 36) تجزیه مواد غذایی در درون سلولها به عهده کدام عامل می باشد؟
الف) ریبوزوم                ب) جسم گلژی                    ج) لیزوزوم                       د) میتوکندری

 37 ) کدام گزینه مستقیماً برای سلولهای بدن قابل استفاده نمی باشد ؟
الف) سلولز                 ب) نشاسته                        ج) پروتئین                       د) هر سه مورد

 38) برای شناسایی2میلی لیتر پروتئین از چه موادی و به چه مقدار استفاده می کنند؟
الف) 25 قطره الکل و 25 قطره مس سولفات
ب) 2 قطره ئیدر اکسید سدیم و 2 قطره مس سولفات
ج)25 قطره ئیدر اکسید سدیم و 25 قطره مس سولفات
د) 2قطره محلول ید و 2 قطره مس سولفات

 39) بیماری بری بری در اثر کمبود کدام ویتامین است؟
الف) A                       ب)C                               ج) D                                   د) B

 40) کدام ویتامین قوه بینایی را تقویت می کند؟
الف) A                       ب)C                               ج) D                                   د) B

 41) کدام گروه از ویتامین ها در بدن انسان ساخته می شود؟
الف) D – K -B             ب) C – B - K                    ج) A – K – D                        د) B – D - A

 42) شخصی دچار بیماری «کم خونی» می با شد با خوردن کدام یک از مواد زیر به احتمال زیاد بیماری شخص بر طرف می شود ؟
الف) ید                      ب) آهن                          ج) سدیم                             د)کلسیم
 43) مقدار انرژی لازم در شبانه روز برای دخترها و پسرها در کدام «دوره سنی»به هم نزدیکتر است؟
الف) 9تا12 سال         ب) 12 تا 15 سال            ج) 15 تا 18 سال           د) هر سه مورد درست است.
 44) در «هرم راهنمای غذایی » در بالای گروه نان و غلات کدام غذایی بیشتر وجود دارد.
الف) گوشت               ب) میوه                        ج) سبزی                             د) سبزی و میوه

 


تاریخ : پنجشنبه 29 فروردین 1392 | 06:15 ب.ظ | نویسنده : ali mirzaei | نظرات

  • فایاکس
  • پیج رنک
  • کارت شارژ همراه اول