تبلیغات
بهترین وبلاگ سوالات دوره راهنمایی و دبیرستان - (نمونه سوالات علوم در حد المپیاداول راهنمایی
:حمایت کنید


نمونه سوالات علوم اول راهنمایی در حد المپیاد

الف) گزینه صحیح را انتخاب کنید . ( 3 نمره ) 

1-   کدامیک از جانوران زیر ساختمان بدنی پیچیده تری دارد ؟

الف) کرم کدو       ب) مرجان      ج) زنبور           د) اختاپوس

 

2-   اگر نام علمی یک نوع گیاه ( گندم وحشی ) باشد نام جنس و گونه ی آن به ترتیب کدام است ؟

الف) گیاه – گندم   ب) وحشی – گندم     ج) گندم – وحشی     د) گندم – گیاه

بقیه سوالات در ادامه مطلب 

3-   دستگاه تنفسی در فوک شبیه به کدام جانور است؟

الف) ماهی               ب) لاک پشت          ج) وزغ             د) خفاش

 - کدامیک از جانوران زیر فاقد لوله گوارش است ؟

الف) لیسه               ب) هزار پای علفخوار     ج) شقایق دریایی         د) پشه

 

5-کدامیک از گزینه های زیر مربوط به اسکلت پروانه نمی شود ؟

الف) از جنس پروتئین است   ب) خارجی است     ج) نقش دفاعی دارد د) ضد آب است

 

      6- کدامیک از گزینه های زیردر مورد سیستم عصبی جانوران درست است ؟

الف) اسفنجها به جای طناب عصبی شبکه عصبی دارند .

ب) طناب عصبی بی مهره ها پشتی است .

ج) مهره داران علاوه بر طناب عصبی رشته های عصبی هم دارند .

د) در کیسه تنان پیام های عصبی از مرکز عصبی به سایر نقاط بدن فرستاده می شود .

 

ب- در هر جمله کلمه ی غلط را خط بزنید . ( 5/1 نمره)

1) اره ماهی نوعی ماهی ( استخوان – غضروفی ) است

2) در حشرات بال ها به قسمت ( شکم – سینه )  متصل هستند .

3) به مجموعه سلول های همشکل و همکار ( اندام – بافت ) می گویند .

4) زالو انگل ( بیرونی – درونی ) بدن جانوران دیگر است و از گروه کرم های ( پهن – حلقوی ) است .

5) باله های فرد ماهی قرمز بیشتر برای ( حرکت و توقف – تعادل ) است .

 

ج) متن زیر را بخوانید و در جاهای خالی نمونه ی جانوری درست را قرار دهید .( 2 نمره)

پستانداران را بر حسب اینکه بچه خود را چگونه به دنیا آورده و محافظت می کنند به سه گروه تقسیم می کنند :

1-   تخم گذار که فقط در استرالیا و گینه نو زندگی می کنند .................................  از این گروه است .

2-   کیسه داران که بچه های آن ها در هنگام تولد بسیار ریز هستند و اندازه بعضی از آنها به اندازه ی یک دانه برنج هم            نمی رسد . در بسیاری از گونه ها نوزاد ریز به درون کیسه روی شکم مادر می خزد . نوزاد در آنجا شیر می خورد و در محیطی امن رشد می کند ........................................... از کیسه داران است .

 

3-   بچه زا در این گروه جانور مدت طولانی در بدن مادر رشد می کند و نوزاد کامل به دنیا می آید . از انواع خشکی زی آنها ....................... است و از پستانداران بچه زا و آبزی ............................ است که باید همیشه در آب زندگی کند و اگر در خشکی بیاید می میرد چون وزن بسیار سنگین آنها باعث می شود که شش های آنها له شود .

 

د) کدامیک از جملات زیر صحیح (ص ) و کدامیک (غ) می باشد . ( 1 نمره)

الف) در هزار پایان علفخوار در هر بند دو جفت پا وجود دارد . (     )

ب) ساختمان بدنی کرمک از کرم خاکی ساده تر است . (      )

ج) ماهیها توسط آبشش هایشان  لرزش آب را احساس می کنند . (          )

د) در تنفس نایی مویرگ های خونی نقشی ندارند . (    )

 

ه) به سوال های زیر پاسخ دهید .

1- دانش آموزی موجودات زنده زیر را به دو گروه تقسیم کرده است . به نظر شما چه خصوصیتی را برای طبقه بندی خود انتخاب کرده است . ( 5/0 نمره )

        گروه اول : سگ ها – شیر ها – گرگ ها

        گروه دوم : گور خر ها – زرافه ها – گاوها

 

    2- شکل های زیر پای دو جانور را نمایش می دهند . ( 2 نمره )

الف) محیط زندگی هر یک ازآنها را مشخص کنید .

ب) هر کدام برای چه کاری تخصص یافته اند ؟

ج) برای هر شکل مثال بزنید .

د) براساس نوع پا و حرکت جانوران الف و ب برای هر شکل یک مثال بزنید .

 

3- جانور شناسی با یک موجود نا شناس بر خورد کرده است که دقیقا نمی داند به خزندگان تعلق دارد یا پستانداران . او طی آزمایشاتی که انجام داد متوجه شد دمای بدن این جانور در روزهای گرم تابستان حدود 25 درجه و در شب های سرد زمستان حدود 15 درجه است . به نظر شما این جانور متعلق به کدام گروه است ؟ چرا ؟ ( 5/0 نمره)

 

 

4- پرندگان برای پرواز چه سازگاری هایی یافته اند ؟ (ذکر 2 مورد ) ( 1 نمره )

 

5-شکل روبرو یک تخم مرغ و اجزای درونی آن را نشان می دهد شماره های مشخص شده را نامگذاری کنید و وظیفه هر کدام را مشخص کنید . ( 5/2 نمره)

6- به هر یک از موجودات زنده ی زیر توجه کنید و به پرسش های داده شده پاسخ دهید. ( 3 نمره)

الف) نام هر یک را در زیر شکل بنویسید .                 

ب) هر کدام در چه گروهی قرار دارند ؟                    

ج) این موجودات را از ساده به پیچیده مرتب کنید .             

 

7-الف) شکل زیر چه عملی را نشان می دهد (  1 نمره)

ب) شماره های (1 ) و (2) و (3) را معرفی کنید .

1) ..........................................

2) ..........................................

3) ..........................................

 

8- جدول زیر را با کلمات درست پر کنید . ( 2 نمره)

1- پستاندار پرنده است .

2- کرمی که تنفس پوستی دارد .

3- ساده ترین جانور دریایی که سوراخ های فراوان دارد 

4- نام دیگر طبقه بندی لینه است .

5- چینه دان و سنگدان دارد و از گوشت آن استفاده می کنیم .

6- از همه بند پایان فراوان تر هستند .

7- دوزیستی دم دار است .

8- جانوری که معده 4 قسمتی دارد .

منبع:www.karaj2.rozblog.com


تاریخ : پنجشنبه 5 اردیبهشت 1392 | 01:11 ب.ظ | نویسنده : ali mirzaei | نظرات

  • فایاکس
  • پیج رنک
  • کارت شارژ همراه اول