تبلیغات
بهترین وبلاگ سوالات دوره راهنمایی و دبیرستان - نمونه سوالات ریاضی آزمون گاج
:حمایت کنید


نمونه سوالات ریاضی آزمون گاج
1 - کدام گزینه درمورد مجموعه ی A صحیح است؟                  |5 ,|5|, |5,|5||

1)از هر دو عضوی که از این مجموعه انتخاب کنیم یکی عضو دیگری است.

2)از هر دو عضوی که از این مجموعه انتخاب کنیم یکی زیر مجموعه ی دیگری است.

3)این مجموعه دو عضو دارد.

4)گزینه های (1) و (2) درست است.

 

2- اگر 10=7x باشد , آنگاه حاصل عبارت مقابل چیست؟            1+2x7

                                                                                    ---------

                                                                                        100

1)7             2)10            3)70              4)100


 

3-حاصل عبارت مقابل کدام است؟                                         85   *   2 *  512

 

1)100017     2)20017        3)1004               4)20004

 

4-چند عدد 3 رقمی در مبنای 8 وجود دارد که مضرب 8 باشد؟

1)64           2)56            3)448             4)512

 

5-قیمت کالایی 3 برابر شده است. قیمت این کالا چند درصد افزایش داشته است؟

1)300 درصد    

2)400 درصد

3)200 درصد

4)600 درصد

 

6-کدام تخفیف در خرید یک کامپیوتر جیبی به قیمت 1000000 به نفع ماست؟

(در هر مرحله,تخفیف نسبت به قیمت به دست آمده ی مرحله ی قبلی است.)

1)ابتدا 1 درصد بعد 2 درصد سپس 3 درصد

2)ابتدا 3 درصد بعد 2 درصد سپس 1 درصد

3)ابتدا 3 درصد بعد 1 درصد سپس 2 درصد

4)تفاوتی نمی کند.

 

7-مجموع زوایای خارجی یک 11 ضلعی, چند درجه است؟

1) 1980                                       2)1800

3)360                                         4)1100

 

8-برای اثبات این قضیه که (اگر دو خط موازی را یک خط مورب قطع کند , زوایای تند به دست آمده باهم برابرند.) از کدام اصل استفده می شود؟

1)دو خط موازی با یک خط , خود باهم موازیند.

2)دو خط عمود بر یک خط , خود باهم موازیند.

3)اگر خطی بر یکی از دو خط موازی عمود باشد , بر دیگری نیز عمود می شود.

4)از یک نقطه خارج یک خط , تنها یک خط موازی با آن خط می توان رسم کرد.

 

9-کدام مثلث به طور دقیق قابل ترسیم است؟

1)سه ضلع با اندازه های 2 و 3 و 4

2)مثلثی با وتر 5 سانتی متر وضلع 7 سانتی متر

3)مثلثی با 3 زاویه 20 و 50 و 110

4)مثلثی با ضلع رو بروی زاویه ی قائمه 2 سانتی متر و زاویه 50 درجه

 

10-اگر اضلاع دو زاویه موازی باشند , آن دو زاویه:

1)حتما مساوی اند.

2)حتما با هم مکمل اند.

3)یا باهم مساوی اند و یا مکمل.

4)یا با هم مساوی اند و یا متمم.

 

11-جذر عددی 9 است. مجذور این عدد کدام است؟

1)9

2)81

3)182

4)38

 

12- از برخورد نیم ساز های راس های یک مستطیل , چه شکلی به دست می آید؟

1)متواضی الاضلاع

2)مربع

3)لوزی

4)مستطیلتاریخ : دوشنبه 9 اردیبهشت 1392 | 04:40 ب.ظ | نویسنده : mahdi | نظرات

  • فایاکس
  • پیج رنک
  • کارت شارژ همراه اول