تبلیغات
بهترین وبلاگ سوالات دوره راهنمایی و دبیرستان - نمونه سوالات المپیاد علوم مرحله ی استانی
:حمایت کنید نمونه سوالات المپیاد علوم مرحله ی استانی

2- كدام یك از گزینه های زیر از جمله خواص شیمیایی مواد است؟

الف: انحلال پذیری در آب

ب: قابلیت مفتول شدن

ج: جلا پذیری

د:  اكسید شدن خود بخودی

 

3- هرگاه مخلوطی شامل 7 گرم آهن و 6 گرم گوگرد را در ظرفی در بسته و دور از هوا حرارت دهیم تا با یكدیگر تركیب شوند در پایان واكنش كدامیك از این دو ماده و چه مقدار از آن تركیب نشده باقی می ماند

الف: آهن – 1 گرم

ب: گوگرد – 1 گرم

ج: گوگرد – 2 گرم

د: آهن – 3 گرم

 بقیه ی سوالات در ادامه مطلب

- درتغییر فیزیكی ............ تغییر نمی كند.

الف: رابطه میان مولكول ها

ب: اتم های سازنده مولول ها

ج: خواص ماده

د: نوع مولكول ها

4- در كدام یك از مورد زیر كاتالیزگر به كار رفته است؟

الف: آتش زدن تراشه های چوب ساده است.

ب: دفتر ورق ورق شده بهتر آتش می گیرد.

ج: صاف كردن آب گل آلود به كمك كاغذ صافی

د: جامد كردن روغن های نباتی

 

5-  انرژی فعال سازی كدام یك كم تر از بقیه است؟

الف: تجزیه آب به كمك جریان الكتریسیته

ب: اكسایش سدیم در مجاورت هوا

ج: سوختن پارافین شمع

د: تشكیل آهن سولفید

 

6- یك جسم از فاصله خیلی دور به آرامی تا مركز آئینه مقعری نزدیك می كنیم، تغییر مكان تصویر چگونه است؟

الف: از خیلی دورتر تا مركز آینه

ب:  از مركز آینه تا كانون

ج: از كانون آینه تا مركز

د: از كانون آینه تا آینه

 

7- كدام یك از مثال های زیر نشان دهنده ی انتشار نور به خط راست است؟

الف: دیده شدن نور چراغ قوه

ب: انعكاس نور از روی سطح آب

ج: تشكیل سایه

د: تشكیل كانون در آینه مقعر

 

8- در كدام مواردزیر هرچه جسم به آن نزدیك تر شود، تصویر از آن دورتر می شود؟

الف: آینه محدب

ب: عدسی محدب

ج:  آینه تخت

د: عدسی مقعر

 

9- كدام یك آونگ های زیر دارای نوسان بیشتری است (طول آونگ ها برابر است)

الف: آونگی كه جرم گلوله به آن 20 گرم است.

ب: آونگی كه جرم گلوله به آن 10 گرم است.

ج:  آونگی كه جرم گلوله به آن 30 گرم است.

د: نوسان یك آونگ به جرم گلوله بستگی ندارد.

 

10- فركانس یك موج رادیویی 4MHz است. طول موج آن چقدر است.

الف: 75 متر

ب: 57 متر

ج: 40 متر

د: 20 متر

 

11- بسامد كدام یك از سیم های زیر بیشتر است؟

 

الف: A

ب: B

ج: C

د: D

 

12- وزنه ای به جرم 500 گرم را تا ارتفاع 6 متری از سطح زمین بالا برده ایم میزان انرژی پتانسیل آن چند ژول است؟

الف: 30 ژول

ب: 300 ژول

ج: 3000 ژول

د: 3500 ژول

 

13- كدام مورد زیر با بقیه فرق دارد؟

الف: ژول

ب: كیلو ژول

ج: كالری

د: درجه سانتی گراد

 

14- با توجه به اینكه چگالی مس  است؟ یك شمش 448 گرمی از مس چه مقدار حجم دارد؟

الف:  5

ب:  50

ج:  500

د:  5000

 

15-چه مقدار گرما لازم است تا دمای 5/2 كیلوگرم مس را از 20 درجه سانتی گراد به 30 درجه سانتی گراد برسانیم. 

الف:  10 كیلو ژول

ب: 100 كیلو ژول

ج: 10 ژول

د: 100 ژول

 

16- سه مایع C,B,A داریم كه در یكدیگر حل نمی شود.
اگر آنها در یك ظرف بریزیم به ترتیب از بالا به پایین مایع های ..........و...........و.......... قرار می گیرند.

الف: C,B,A

ب: C,A,B

ج: A,B,C

د: B,A,C

 

17-  كدام منبع، اطلاعات بیشتری می تواند از درون زمین به زمین شناسان بدهد؟

الف: مواد آتش نشان ها

ب: چشمه های آب گرم

ج: امواج زلزله

د: حفر چاه های عمیق

 

18- كدام یك از موارد زیر شامل سه گروه سنگ ها می باشد؟

الف: گینس – بازالت – ماسه سنگ

ب: مرمر- گرانیت- كوارتزیت

ج: كنگومرا – مرمر - گنیس

د: سنگ نمك – ماسه سنگ – ریولیت

 

19- بیشتر مواد سازنده پوسته درونی زمین كدام گزینه زیر می باشد؟

الف: سیلسیم ، منیزیم ، آهن

ب: سیلسیم و آلومینیوم

ج: سیلسیم و پتاسیم

د: سیلسیم و سدیم و منیزیم

 

20- كدام یك از موارد زیر توانسته است خاصیت مغناطیسی زمین را توضیح دهد؟

الف: سیلسیم و آلومینیوم پوسته

ب: منیزیم و كلسیم گوشته

ج: آهن و نیكل هسته

د: سیلسیم و نیكل پوسته
منبع:http://www.englishbox.ir


تاریخ : جمعه 17 خرداد 1392 | 08:51 ب.ظ | نویسنده : ali mirzaei | نظرات

  • فایاکس
  • پیج رنک
  • کارت شارژ همراه اول