تبلیغات
بهترین وبلاگ سوالات دوره راهنمایی و دبیرستان - نمونه سوالات المپیاد علوم دوم راهنمایی
:حمایت کنید


نمونه سوالات المپیاد علوم دوم راهنمایی

1-کدام یک تغییر فیزیکی است؟

    1) تهیه نبات          2) سوختن چرب         3) تهیه زغال چوب          4) تجزیه آب

2-کدام یک علاوه بر تصویر مجازی تصویر حقیقی وارونه دارد؟

    1) آینه تخت           2) آینه کاو                 3) آینه کوژ                     4) عدسی کاو

ادامه سوالات در ادامه مطلب


3-در رابطه با انعکاس یا بازتابش کدام گزینه مورد قبول شما نیست؟

    1) در انعکاس منظم زاویه تابش و بازتابش مساوی است.

    2) در انعکاس نامنظم زاویه تابش و بازتابش مساوی است.

    3) در انعکاس منظم خطوط عمود بر سطح با هم موازی هستند.

    4) در انعکاس نامنظم خطوط عمود بر سطح با هم موازی هستند.

4-کدام پرتو طول موج کمتر از پرتو ایکس دارد؟

    1) امواج FM رادیویی    2) پرتو نور بنفش        3) پرتو نور قرمز          4) پرتو گاما

5-بیشترین بسامد (پرانرژی ترین) مربوط به کدام گزینه است؟

    1) پرتو گاما            2) پرتو ایکس             3) امواج رادیویی             4) نور مرئی

6-در نیمه روز آفتابی و نیمه شب صاف، نسیمی در ساحل احساس می شود. در این رابطه کدام گزینه صحیح است؟

    1)در نیمه روز نسیم از طرف خشکی است 2) آب دریا زودتر از خشکی سرد می شود

    3) جریان همرفتی بوجود نمی آید        4) در نیمه شب نسیم از طرف خشکی است

7-هوایی با دما و رطوبت مناسب مطبوع تر است. پس:

    1) در تابستان بهتر است رطوبت اتاق زیاد باشد.

    2) در زمستان بهتر است رطوبت اتاق زیاد باشد.

    3) میزان رطوبت محیط تأثیری در احساس ما ندارد.

    4) هوای خشک و سرد در تابستان مناسب تر است.

8-کانی ثانویه کدام است؟

    1) فلدسپات           2) کانی رُسی           3) میکا                         4) کوارتز

9-کدام یک کانی است؟

    1) زغال چوب         2) نفت                     3) یاقوت                       4) مروارید

10-کدام گزینه در رابطه با «ساختار زمین» صحیح است؟

    1) ضخامت پوسته در زیر قاره ها و اقیانوس ها مساوی است.

    2) سنگ کره فقط قسمتی از گوشته است.

    3) تمام گوشته حالت سنگ دارد.

    4) خاصیت مغناطیسی زمین بعلت آهن و نیکل در هسته آن است.

منبع:http://rg3.tabaar.comتاریخ : شنبه 18 خرداد 1392 | 10:02 ق.ظ | نویسنده : ali mirzaei | نظرات

  • فایاکس
  • پیج رنک
  • کارت شارژ همراه اول