تبلیغات
بهترین وبلاگ سوالات دوره راهنمایی و دبیرستان - نمونه سوالات المپیاد علوم مرحله ی استانی
:حمایت کنید


نمونه سوالات المپیاد علوم مرحله ی استانی

21- در شكل مقابل مقدار جریان را حساب كنید.

الف: 1/1 آمپر

ب: 0/99 آمپر

ج:  آمپر

د: 10 آمپر


 

22- هنگامی كه سوئیچ اتومبیل را باز می كنید چه مدت باید سوئیچ باز باشد تا الكترون هایی كه از قطب منفی به حركت در آمده اند به قطب مثبت برسند؟

الف: ¼ ثانیه

ب: 4 ثانیه

ج: 4 دقیقه

د: 4 ساعت

 ادامه ی سوالات  در ادامه ی مطلب


23- در كدام یك آهن ربای دائمی به كار رفته است؟

الف: زنگ اخبار

ب: قطب نما

ج: موتور پنكه

د: جرثقیل الكتریكی

 

24- عامل انتقال الكتریسیته در جامدات رسانا كدام یك از موارد زیر است؟

الف: الكترون

ب: یون

ج: پروتون

د: نوترون

 

25- كدام پیام سریع تر اثر می كند؟

الف: اثر هورمون رشد بر استخوان

ب: اثر آدرنالین بر قلب

ج: اثر انسولین در مصرف قند بدن

د: اثر عصب سمپاتیك بر قلب

 

26- كدام یك از جمله های زیر در رابطه با اجزای دستگاه اسكلتی انسان صحیح است؟

A: رباط ها فقط می توانند در خارج مفصل قرار گیرند

B: استخوان ران هیچ گونه اتصال مستقیمی با استخوان نازك نی ندارد

C: سر استخوان ران حالت گوی و قسمتی از استخوان نیم لگن حالت كاسه دارد.

الف: A

ب: B

ج: B و C

د: A و C

 

27- كدام یك از موارد زیر مستقیم ترین شواهد تغییر گونه را ارائه می كنند؟

الف: فسیل ها

ب: كالبد شناسی

ج: ماهی ها و دوزیستان

د: خزندگان و پرندگان

 

28- گل هایی كه بویی شبیه بوی گوشت گندیده دارند توسط كدام یك از جانوران زیر گرده افشانی می شوند.

الف: زنبورها

ب: مگسها

ج: خفاش

د: مرغ شهد خوار

 

29- كدام یك از ماهیچه های زیر مخطط نیست؟

الف: سرینی بزرگ

ب: مثانه

ج: ماهیچه های قلبی

د: ماهیچه های خیاطه

 

30- زردپی آشیل به كدام ماهیچه متصل است؟

الف: سرینی بزرگ

ب: سرینی متوسط

ج: توأم

د: خیاطه

 تاریخ : یکشنبه 19 خرداد 1392 | 11:12 ق.ظ | نویسنده : ali mirzaei | نظرات

  • فایاکس
  • پیج رنک
  • کارت شارژ همراه اول