تبلیغات
بهترین وبلاگ سوالات دوره راهنمایی و دبیرستان - نمونه سوالات المپیاد علوم مرحله ی استانی
:حمایت کنید


نمونه سوالات المپیاد علوم مرحله ی استانی

1- برای نگهداری بعضی از گازها از جمله كربن دی اكسید، آنها را به صورت مایع دركپسول های فلزی ذخیره می كنند. برای این كار از كدام ویژگی ماده استفاده می شود؟

الف: ساختار ذره ای

ب: جنبش ذرات سازنده ی ماده

ج: تراكم پذیری

د: ثابت بودن ماده نقطه ذوب

 

2- كدام یك از گزینه های زیر با بقیه متفاوت است؟

الف: تصعید

ب: ذوب

ج: میعان

د: تبخیر

ادامه ی سوالات در ادامه ی مطلب 

3- در كدام یك از موارد زیر حركت انتقالی و چرخشی ذرات تشكیل دهنده زیاد است؟

الف: یخ

ب: بستنی

ج: چای داغ

د: هوا

 

4- كدام یك از مواد زیر محلول نیست؟

الف: هوا

ب: خون

ج: آب میوه

د: قند

 

5- شباهت مولكول كربن دی اكسید و آب در چیست؟

الف: تعداد اتم ها

ب: نوع اتم ها

ج: نوع اتصال اتم ها

د: جرم تم ها

 

6- كدام با بقیه تفاوت دارد؟(از نظر انرژی)

الف: چوب

ب: بنزین

ج: فنر كشیده شده

د: قند

 

7- كدام یك از مواد زیر نقطه ذوب معین دارد؟

الف: شیشه

ب: مس

ج: شكلات

د: قیر

 

8- كدام پدیده زیر حاصل چگالش بخار آب است؟

الف: تشكیل ابر در آسمان

ب: بارش باران

ج: تقطیر آب

د: تشكیل برفك

 

9- كدام یك از گزینه های زیر مثالی برای تبدیل انرژی مكانیكی به الكتریكی است؟

الف: فنر فشرده ای كه آزاد شود.

ب: موتور اتومبیل

ج: اتوی روشن

د: موتور برق

 

10- سرعت كدام یك از متحرك های زیر بیش از بقیه است؟

الف: مسافت 120 متر را در 2 دقیقه طی كند

ب: مسافت 60 متر را در 2 دقیقه طی كند

ج: مسافت 120 متر را در 1 دقیقه طی كند

د: مسافت 60 متر را در 1 دقیقه طی كند

 

11- در كدام یك از حالات زیر چرخ به حركت در می آید؟

  الف:                         ب:                       ج:                             د:                

 

12- در كدام یك از گزینه های زیر فاصله بین ذرات تشكیل دهنده بیش تر است؟

الف: خاك

ب: بخار آب

ج: جیوه

د: چوب

 

13- در كدامیك از تغییرات زیر مقداری انرژی آزاد می شود؟

الف: ناپدید شدن نفتالین

ب: خشك شدن مركب خوشنویسی

ج: تشكیل مد

د: ذوب شدن كره

 

14- اگر مسافت طی شده یك متحرك را به مجذور زمانی كه این مسافت طی شده تقسیم كنیم:

الف: جابجایی بدست می آید

ب: سرعت متحرك بدست می آید

ج: شتاب متحرك بدست می آید

د: سرعت وشتاب بدست می آید

 

15- جسمی را از ارتفاع 20 متری به طرف پایین پرتاب كرده ایم جسم با چه سرعتی به زمین برخورد می كند؟

الف: 10 متر بر ثانیه

ب: 20 متر بر ثانیه

ج: 30 متر بر ثانیه

د: اطلاعات مسئله كافی نیست

 

16- علت متفاوت بودن اندازه ی دانه های تگرگ چیست؟

الف: شدت بارندگی

ب: سرعت جریان هوا در لایه های جو

ج: سرعت سرد شدن هوا

د: وجود مقدار زیاد بخار آب در هوا

الف: هویج

ب: سیب زمینی

ج: ترب

د: چغندر

 تاریخ : سه شنبه 21 خرداد 1392 | 11:31 ق.ظ | نویسنده : mahdi | نظرات

  • فایاکس
  • پیج رنک
  • کارت شارژ همراه اول