تبلیغات
بهترین وبلاگ سوالات دوره راهنمایی و دبیرستان - نمونه سوالات المپیاد علوم مرحله ی استانی
:حمایت کنید نمونه سوالات المپیاد علوم مرحله ی استانی

17- تشكیل «مه» مربوط به كدام یك از ابرهای زیر است؟

الف: سیروس

ب: استراتوس

ج: كومولوس

د: از همه ابرها تشكیل می شود.

 

18- كدام یك از عوامل زیر از مقدار آب های جاری كاسته و باعث افزایش آب های فرو رو می شود؟

الف: شیب زیاد زمین

ب: زیاد بودن مقدار گیاخاك

ج: پوشش گیاهی كم

د: غیر قابل نفوذ بودن زمین

ادامه ی سوالات در ادامه ی مطلب


 

19- منظور از آلودگی آب دریاها چیست؟

الف: ورود مواد زیان آور به آب

ب: غیرقابل مصرف بودن آب

ج: میكروبی بودن آب

د: سمی بودن آب

 

20- كوتاه ترین چرخه آب كدام است؟

الف: تبخیر و بارندگی بر سطح دریاها

ب: تبخیرو بارندگی برف در قطب ها

ج: تبخیر از سطح بدن جانوران

د: تبخیر از سطح گیاهان

 

21- كدام گزینه ویژگی چشمه است؟

الف: راه یافتن لایه ی آبدار زیر زمینی به طور خود به خود سطح زمینی

ب: تشكیل لایه آبدار بر روی لایه نفوذ ناپذیر

ج: خارج شدن آب از زمین بوسیله پمپ

د: پایین تر بودن سطح ایستایی آب نسبت به زمین

 

22- گوارش شیمیایی غذا در كدام قسمت از دستگاه گوارش كرم خاكی انجام می شود؟

الف: چینه دان

ب: روده

ج: سنگدان

د: حلق

 

23- زیستگاه كدام جانور دقیقا مشخص نیست؟

الف: زئوپلانكتون ها

ب: مرجان ها

ج: مرغ ماهی خوار

د: هیدر

 

24- كدام یك از گیاهان زیر آوند ندارند؟

الف: سرخس ها

ب: خزه ها

ج: دم اسبیان

د: كاج

 

25- ساقه ی كدام یك از گیاهان زیر دارای حلقه های رشد سالانه است؟

الف: لوبیا

ب: برنج

ج: نارگیل

د: كاج

 

26- در كدام یك از جانوران زیر اندام های مختلفی وجود دارد؟

الف: ئیدر

ب: كرم

ج: اسفنج

د: عروس دریایی

 

27- كنه ها به چه گروهی از بندپایان تعلق دارند؟

الف: حشرات

ب: عنكبوتان

ج: سخت پوستان

د: هزارپایان

 

28- مقدار غذای ساخته شده در گیاه از كدام راه بهتر تشخیص داده می شود؟

الف: بزرگی برگها

ب: بزرگی گیاه

ج: بزرگی میوه

د: سرعت رشد

 

29- كدام یك از دانه های زیر ریشه افشان دارد؟

الف: لوبیا

ب: نخود

ج: گندم

د: باقلا

 
تاریخ : سه شنبه 21 خرداد 1392 | 11:38 ق.ظ | نویسنده : mahdi | نظرات

  • فایاکس
  • پیج رنک
  • کارت شارژ همراه اول