تبلیغات
بهترین وبلاگ سوالات دوره راهنمایی و دبیرستان - نمونه سوالات المپیاد علوم مرحله ی استانی
:حمایت کنید


نمونه سوالات المپیاد علوم مرحله ی استانی

1- كدام یك از شكل های زیر نشان دهنده ی مولكول گاز ئیدروژن است؟

  الف:               ب:                ج:                د:        


2- كدام یك از پدیده های زیر یك تغییر گرماگیر است؟

الف: خشك شدن نان

ب: تشكیل برفك در یخچال

ج: بارش

د:  انجماد گوشت

 

ادامه ی سوالات در ادامه ی مطلب

3- كدام یك از مولكولهای زیر دارای حركت ارتعاشی است؟

الف: الكل

ب: فلوئور

ج: نیكل

د: جیوه

 

4- كدام یك از فلزات زیر آلیاژ است؟

الف: آهن

ب: فولاد

ج: روی

د: نقره

 

5-  برای جداسازی اجزای اصلی نفت خام از كدام ویژگی استفاده می شود؟

الف: تفاوت اندازه ی ذرات

ب: تفاوت نقطه جوش

ج: انحلال پذیری

د: تفاوت وزن مواد

 

6- كدام یك از عوامل زیر اثری درمقدار انرژی پتانسیل یك جسم ندارد؟

الف: جرم جسم

ب:  ارتفاع

ج: شتاب جاذبه زمین

د: سرعت جسم

 

7- یخ وسیله ی بسیار خوبی برای سرد كردن آب داخل یك لیوان است.زیرا :

الف: یخ بسیار سرد است و دمای پایینی دارد.

ب: یخ ذوب می شود و گرما از دست می دهد.

ج: یخ برای ذوب شدن از آب گرما می گیرد.

د: یخ به محیط اطراف خود گرما می دهد.

 

8- یك دانش آموز 100 میلی لیتر آب در هر یك از ظرف های در باز ریخت و آنها را به مدت یك روز در مقابل آفتاب قرار داد. كدام ظرف آب بیشتری را در اثر تبخیر از دست داده است.

    الف:               ب:                           ج:                        د:        

 

9- كدام دسته از وسایل زیر از نظر تبدیل انرژی برعكس هم می باشند.

الف: لامپ ، بخاری برقی

ب: میكروفن ، گوشی تلفن

ج:  رادیو ، گوشی تلفن

د: گوشی تلفن ، بلندگو

 

10- 500 ثانیه طول می كشد تا نور خورشید به زمین برسد فاصله زمین تا خورشید چند كیلومتر است(سرعت نور 300000 كیلومتر بر ثانیه است)

الف:150000000 كیلومتر – 150 میلیون كیلومتر

ب: 500000000 كیلومتر – 5 میلیون كیلومتر

ج: 300000 كیلومتر – 300 هزار كیلومتر

د: 150000 كیلومتر – 150 هزار كیلومتر

 

11- در بعضی از انواع قطارها، توده ی فشرده ای از هوا بین قطار و ریل، فاصله می اندازد. این كار باعث می شود:

الف: اصطكاك بین قطار و ریل كم شده و سرعت قطار افزایش یابد.

ب: نیروی تكیه گاه كاهش یافته و سرعت قطار زیاد شود.

ج: نیروی جاذبه زمین بر قطار كاهش یافته و سرعت قطار زیاد شود.

د: نیروی جاذبه ی زمین بر قطار افزایش یافته و سرعت قطار زیاد شود.

 

12- ذرات تشكیل دهنده كدام یك از مواد زیر از اتم می باشد؟

الف: ئیدروژن

ب: اكسیژن

ج: هلیم

د: نیتروژن

 

13- انحلال پذیری گچ در آب (26/0) گرم در میلی لیتر و انحلال پذیری آهك در آب (0013/0) گرم در لیتر است اگر با 100 میلی لیتر آب محلول سیر شده ای از هریك درست كنیم. كدام یك جرم كمتری دارد؟

الف: آهك

ب: گچ

ج: تفاوتی نمی كند

د: به اندازه ظرف بستگی دارد.

 

14- در شكل مقابل كدام یك از فلش ها محل منبع حرارتی را به درستی نشان می دهد؟

الف: 1

ب: 2

ج: 3

د: 4

 

15- 10 ثانیه طول می كشد تا اتومبیلی از حالت سكون به سرعت 30 متر بر ثانیه برسد. شتاب این متحرك:

الف: مثبت و 5/1 متر بر مجذور ثانیه

ب: مثبت و 3 متر بر مجذور ثانیه

ج: منفی و 3 متر بر مجذور ثانیه

د: مثبت و 6 متر بر مجذور ثانیه

 
تاریخ : سه شنبه 21 خرداد 1392 | 05:32 ب.ظ | نویسنده : mahdi | نظرات

  • فایاکس
  • پیج رنک
  • کارت شارژ همراه اول