تبلیغات
بهترین وبلاگ سوالات دوره راهنمایی و دبیرستان - نمونه سوالات زیست در حد تیزهوشان
:حمایت کنید


نمونه سوالات زیست  در حد تیزهوشان

فصل 5

67- اگر رگ لنفی تنه دچار آسیب شود اختلال در جذب کدام ماده رخ می دهد؟

1) کلسترول 2) ویتامین B1 3) آلبومین 4) گلوکز

68- پروتئین بزاق که خاصیت آنزیمی ندارد کدام است؟

1) آمیلاز 2) پتیالین 3) لیزوزیم 4) موسین

بقیه ی سوالات در ادامه ی مطلب


69- کدام ماده زیر در کیموس معده وجود ندارد؟

1) پلی پپتید 2) اسید آمینه 3) اسید چرب 4) نشاسته

70- دستگاه گوارش گنجشک فاقد کدام بخش است؟

1) سنگدان 2) چینه دان 3) روده 4) کیسه های معده

71- چینه دان و سنگدان جزء کدام بخش از دستگاه گوارشی است؟

1) مری و مری 2) مری ومعده 3) معده و معده 4) معده و مری

72- تجزیه سلولزبیش تر در کدام بخش از دستگاه گوارش گاو صورت می گیرد؟

1) شیردان 2) سیرابی 3) هزارلا 4) نگاری

73- به طور معمول نوع تغذیه در دوزیستان نوزاد و بالغ به ترتیب کدام است؟

1) علفخوار- گوشتخوار 2) هردو علفخوار 3) گوشتخوار- همه چیز خوار 4) همه چیزخوار- گوشتخوار

74- رنین در کجا ترشح شده وبر چه ماده ای اثر می کند؟

1) معده- آلبومین تخم مرغ 2) معده- کازئین 3) دوازدهه- کازئین 4) دوازدهه- آلبومین تخم مرغ

75- دریچه پیلور در کجا قرار دارد؟ 1) بین معده و روده کوچک 2) بین مری و معده3) بین روده کوچک و روده بزرگ 4) بین روده بزرگ و راست روده

76- موسین چه نوع ماده ای است ونقش عمده آن در جانوران کدام است؟

1) گلیکولیپید- ضدعفونی کردن مجاری 2) گلیکوپروتئین- لغزندگی مجاری

3) گلیکولیپید- لغزندگی مجاری 4) گلیکوپروتئین- ضدعفونی مجاری

77- لایه های دیواره لوله گوارشی از داخل به خارج عبارتند از:

1) مخاطی � ماهیچه ای � پیوندی 2) پیوندی � مخاطی � ماهیچه ای

3) مخاطی � پیوندی � ماهیچه ای 4) پیوندی � ماهیچه ای � مخاطی

78- هر یک از مواد غذایی: یون ها � آب و اسیدهای آمینه در روده به ترتیب طبق کدام پدیده جذب می شوند؟

1)انتقال فعال � اسمز � انتشار 2) انتشار � انتشار � انتقال فعال

3) انتشار � اسمز � انتشار 4) انتقال فعال � اسمز � انتقال فعال

79- کدام یک به جذب قندهای ساده از سلول های پوششی مخاط روده کمک می کند؟

1) سدیم 2) پتاسیم 3) کلسیم 4) آمینواسیدها

80- فعالیت های تغذیه ای به کدام منظور صورت می گیرند؟

1) رشد و ترمیم 2) ماده سازی و رشد 3) کسب ماده و انرژی 4) متابولیسم

81- گیاه سبز نیترات را برای کدام منظور لازم دارد؟

1) نشاسته سازی 2) تنفس 3) پروتئین سازی 4) فتوسنتز

82- گیاهان مواد آلی را بیش تر به کدام صورت ذخیره می کنند؟

1) چربی 2) پروتئین 3) پلی ساکارید 4) گلوکز

83- کدام یک از جانوران علفخوار زیر قادر است به نحو مؤثرتر و بیش تر از فرآورده های حاصل از تخمیر گلوکز سود ببرد؟

1) اسب 2) فیل 3) قورباغه نوزاد 4) بز

84- در ترکیب کدام ماده موسین وجود دارد؟

1) بزاق 2) صفرا 3) پپسین 4) فاکتور داخلی معده

85- در هنگام افزودن رنین به شیر جهت ایجاد پنیر دمای شیر در چه حدودی باید باشد؟

1) 100 درجه سانتی گراد 2) حدود 70 درجه 3) حدود 37 درجه 4) حدود 15 درجه

86- بعد از صرف غذا چرا انجام فعالیت های شدید بدنی زیان بار است؟

1) ترشح شیره معده زیادتر از حد معمول می شود. 2) حرکات لوله گوارش تندتر از حدمعمول می شود.

3) عمل آنزیم ها کندتر ازحد معمول می شود . 4) جریان خون در لوله گوارش کاهش می یابد.

87- آنزیم ضد عفونی کننده دهان چه نام دارد؟

1) موسین 2) لیزوزیم 3) پتیالین 4) لیزوزوم

فصل 6

88- کدام یک جزء ظرفیت حیاتی نیست؟

1) هوای جاری 2) هوای ذخیره دمی 3) هوای ذخیره بازدمی 4) هوای باقیمانده

90- مرطوب بودن دائمی پوست بدن در کرم خاکی بیش تر به چه منظوی صورت گرفته است؟

1) دفع حرارت 2) سهولت حرکت 3) سهولت رشد 4) جذب اکسیژن

91- سطح مبادله گازها در دستگاه تنفسی جانوران ساکن خشکی به طور عموم از چه بافتی است و چه مشخصاتی دارد؟

1) پوششی- وسیع- نازک و مرطوب 2) پوششی ساده- مرطوب- وسیع و نازک

3) پیوندی- وسیع � نازک و مژکدار 4) پیوندی- نازک- پرخون ودارای مایع مخاطی

92- هرمولکول هموگلوبین چند اتم اکسیژن را حمل می کند؟

1) 2 2) 4 3) 6 4) 8

93- کدام دسته از سلول های زیر در برابر کمبود اکسیژن حساس تر است؟

1) خون 2) ماهیچه 3) کبد 4) نخاع

94- کدام ماده در نقاط مرتفع عمل تنفس را تسهیل می کند؟

1) اریتروپویتین 2) رنین 3) کربنیک انیدراز 4) سورفاکتانت

95- اگر سطح داخلی کیسه ها ی هوایی مرطوب نباشد عمل انتقال گازها متوقف می شود زیرا:

1) سلول های جدار کیسه هوایی در PH خنثی عمل می کنند.

2) میان هوای داخل کیسه ها و آب اختلاف فشار برقرار می شود.

3) ماده غذایی لازم برای فعالیت به سلول های جداره نمی رسد.

4) اکسیژن به صورت محلول در آب قابل انتقال است.

96- مقدار حجم تنفسی در فردی با هوای جاری 5/0 لیتر و تعداد حرکات تنفس 12 بار در دقیقه چقدر است؟

1) 6 میلی لیتر 2) 60 لیتر 3) 600 میلی لیتر 4) 6000 میلی لیتر
تاریخ : شنبه 25 خرداد 1392 | 09:32 ق.ظ | نویسنده : mahdi | نظرات

  • فایاکس
  • پیج رنک
  • کارت شارژ همراه اول