تبلیغات
بهترین وبلاگ سوالات دوره راهنمایی و دبیرستان - نمونه سوالات المپیاد علوم دوم راهنمایی
:حمایت کنید


نمونه سوالات المپیاد علوم دوم راهنمایی

1- از آب اكسیژنه در كدام یك از موارد زیر نمی توان استفاده كرد؟

الف: ضد عفونی كردن

ب: سفید كردن پارچه رنگی

ج: سفید كردن خمیر كاغذ

د:  تصفیه قند

 

2- در اكسایش قند در سلول های بدن كدام مواد آزاد می شوند؟

الف: آب و كربن دی اكسید

ب: آب و اكسیژن

ج: اكسیژن و كربن دی اكسید

د: كربن دی اكسید و ئیدروژن


بقیه ی سوالات در ادامه ی مطلب


 

3- كدام مورد جزء خواص ذاتی ماده نیست؟

الف: چگالی

ب: بو

ج: رنگ

د: حجم

 

4- زاویه یك جسم با آینه 50 درجه است زاویه این جسم با تصویرش چند درجه است؟

الف: صفر درجه

ب: 25 درجه

ج:  50 درجه

د:100 درجه

 

5-  با توجه به اینكه بتادین (ماده ضد عفونی كننده زخم ها) دارای تركیبات ید است. روزی علی در هنگام پانسمان و ضد عفونی كردن زخم دست خود مقداری از آن را روی نان ریخت و مشاهده تغییر رنگ نان شد. به نظر شما تغییر رنگ، معرف چه نوع ماده ای در نان است؟

الف: نشاسته

ب: مس

ج: كلسیم

د: پروتئین

 

6- كدام مورد درست است؟

الف: زاویه تابش در آینه كوژ بزرگ تر از زاویه بازتاب است

ب:  زاویه تابش و بازتاب در همه آینه ها برابر است

ج: زاویه تابش در آینه كاو بزرگ تر از زاویه بازتاب است

د: طبق قانون بازتاب فقط در آینه تخت زاویه تابش با زاویه بازتاب برابر است

 

7- در داخل جعبه كدم یك از وسایل نوری زیر قرار دارد.

الف: عدسی محدب

ب: عدسی مقعر

ج: منشور

د: آینه محدب

 

8- روی یك كاغذ سفید با جوهر قرمز مطالبی نوشته ایم اگر از پشت یك شیشه قرمز رنگ به آن نگاه كنیم آن مطالب را .....

الف: قرمز می بینیم

ب: اصلا نمی بینیم

ج: سفید می بینیم

د: سبز می بینیم

 

9- فركانس كدام یك از امواج زیر از امواج SW كمتر است.

الف: MW

ب: FM

ج:  نور نامرئی

د: پرتو گاما

 

10- در یك محیط یكنواخت......

الف: سرعت صوت با هر بسامدی كه باشد مقدار ثابتی است.

ب: صوت های با بسامد كم تر سریع تر منتشر می شوند.

ج: صوت های با بسامد بیش تر سریعتر منتشر می شوند.

د: صوت های بلند تر با سرعت بیشتری منتشر می شوند.

 

11- طول موج امواج رادیویی (SW( 30 متر است. این امواج با چه بسامدی در فضا منتشر می شوند.

ب210اMHz :الف

ب:اMHzب220

ج: اMHzب230

د: اMHzب240

 

12- كدام آونگ یك حركت نوسانی ساده را نشان می دهد؟

        الف:                           ب:                            ج:                          د:

 

13- اگر یك لیتر بنزین 680 گرم جرم داشته باشد چگالی آن چقدر است؟

الف:   

ب:    

ج:     

د:     

 

14- سرعت صوت در كدام حالت ماده بیشتر است؟

الف: جامد

ب: مایع

ج: گاز

د: هیچ تفاوتی نمی كند

 

15- در جدول مقابل كدام شیئ بیشترین چگالی را دارد؟

 

الف: A

شیئ

جرم (گرم)

حجم(سانتی متر مكعب)

A

6

3

B

14/5

5

C

11

24
D318

ب: B

ج: C

د: D

 

16- در كدام یك از طرف های مقابل جریان هم رفتی ایجاد می شود؟

الف: ظرف A

ب: ظرف B

ج: ظرف C

د: ظرف A و C

 

17- برای انیكه مواد داغ دیرتر سرد شود ظروف نگهداری آنها باید چگونه باشد؟

الف: فلزی سیاه رنگ

ب: فلزی براق

ج: فلزی قهوه ای

د: فرقی ندارد

 

18- كدام یك از عناصر زیر جزء مواد سازنده نرم كره نمی باشد؟

الف: سیلیسیم

ب: كلسیم

ج: آلومینیوم

د:منیزیم

 

19- كدام یك از سنگ های زیر دارای بلورهای دشت و رنگ تیره می باشد؟

الف:گابرو

ب:گرانیت

ج:ریولیت

د: بازالت

 

20- تفاوت اصلی سنگ های آذرین بیرونی و درونی در چیست؟

الف: شكل بلور

ب: كانی های تشكیل دهنده

ج: اندازه بلور

د: رنگ بلور

 

21- كدام یك از كانی های زیر با بقیه تفاوت دارد؟

الف: كوارتز

ب: فلدسپات

ج: ژیپس

د: میكا

 

22- عامل مهم درشت بودن بلور سنگ های آذرین درونی كدام است؟

الف: نوع كانی ها

ب: تنوع كانی ها

ج: مدت زمان سرد شدن

د: فشار زیاد درون زمین

 
تاریخ : یکشنبه 26 خرداد 1392 | 10:47 ق.ظ | نویسنده : mahdi | نظرات

  • فایاکس
  • پیج رنک
  • کارت شارژ همراه اول