تبلیغات
بهترین وبلاگ سوالات دوره راهنمایی و دبیرستان - نمونه سوالات ادبیات راهنمایی
:حمایت کنید


نمونه سوالات ادبیات سوم راهنمایی 1. با توجّه به بیت  «در آسمان سینه­ی من ابر بغض خفت      اینک صفای لاله و ریحان گرفته­است»  کدام گزینه صحیح نیست؟

     الف)  صفا : مسند         ب)  ابربغض : نهاد          ج) آسمان  : متمّم         د)  من : مضاف ٌ الیه   

 1. با توجّه به بیت  «در آسمان سینه­ی من ابر بغض خفت      اینک صفای لاله و ریحان گرفته­است»  کدام آرایهنیست؟   

الف) طباق               ب)  مراعات نظیر              ج) تشخیص             د) تشبیه

 1. اثر کدام یک از نویسندگان زیر درست ذکر نشده است ؟

 الف)ابو منصور موفق هروی:الابنیه   ب) محمد علی اسلامی ندوشن : روزها        ج) اوحدی مراغه­ای: جام جم     د) مجد خوافی : غررالحکم

  

 1. در کدام گزینه حذف صورت نگرفته است ؟

الف) به نام خداوند جان و خرد.     ب) نه ثنای تو را زبان.    ج) لب ها تشنه بودند و دل ها به انتظار       د) سپاس باد یزدان دانا و توانا را                                 

 1. کدام یک از واژه های زیر نادرست معنی  شده است؟ الف) تداعی: برخورد      ب) قریحه : ذوق        ج) سپهر: آسمان       د) ملحق: متّصل
 2. ساختمان واژه های  « قافله­ای،شاهنامه،بی­هنر » کدام گزینه به ترتیب درست نوشته شده است ؟

الف) مشتق مرکب – ساده - مشتق        ب)   مرکب - مرکب -  ساده          ج)  مشتق مرکب – ساده - ساده         د) ساده –   مرکب  - مشتق   

 1. در کدام واژه بن ماضی به کار نرفته است ؟      الف) آموزگار          ب)  پروردگار           ج)  بریده         د)  خواستگار   
 2. کدام گزینه با بقیه هم خانواده نیست ؟          الف)  نصرت          ب) عناصر         ج)  منصور         د)  انصار    
 3. کدام یک از ترکیبات زیر صفت ندارد؟       الف ) جشن مهرگان       ب) کاملترین کتاب          ج) سلامت روان           د) فکر بسته               
 4. زمان کدام فعل با بقیه متفاوت است؟    الف)  بروند          ب)  برمی­داشتند            ج)  نمی­شنوند         د) می­خوانم
 5. اگر بیت:« گلابست گویی به جویش روان         همی شاد گردد زبویش روان» بیت اوّل شعری باشد کدام قالب شعری است؟

الف)  قصیده          ب)  غزل            ج)  قطعه          د)  چهارپاره

 1. دربیت:« دانی که چه­ها چه­ها چه­ها می­خواهم             یعنی که تورا تورا تورا می­خواهم» قافیه و ردیف به ترتیب کدام کلمات هستند؟

الف) دانی و یعنی قافیه، بقیه بیت ردیف   ب) دانی و یعنی قافیه، می­خواهم ردیف   ج) چه­ها و تورا قافیه، می­خواهم ردیف   د)چه­ها ردیف ، تورا قافیه

 1. املای کدام گروه کلمات نادرست است؟         الف )طرز دید          ب) طنین دلنشین      ج) پیامبر اعظم      د) ختبه­ ها و وصایا  
 2. کدام یک از گزینه های زیر جمله ی ادبی نیست ؟

الف) تو کز محنت دیگران بی غمی                               ب)  روزها فکر من این­است و همه شب سخنم     

ج) هنر چشمه ی زاینده است                                       د)  امشب سکوت پنجره پایان گرفته­است

 1. معادل فارسی کدام کلمه نادرست ذکر شده است ؟

الف) مظلوم:محروم      ب) خصلت: ویژگی     ج) سعادت: خوشبختی    د) رسول: فرستاده
تاریخ : سه شنبه 8 مرداد 1392 | 03:35 ب.ظ | نویسنده : ali mirzaei | نظرات

 • فایاکس
 • پیج رنک
 • کارت شارژ همراه اول