تبلیغات
بهترین وبلاگ سوالات دوره راهنمایی و دبیرستان - نمونه سوالات ادبیات فارسی دوم راهنمایی
:حمایت کنید


نمونه سوالات ادبیات فارسی دوم راهنمایی

1- نظامی در چه قرنی می زیست واثر معروف او چه نام دارد؟                                                                        

2- کتاب « منشات » نوشته ی ..............................است.                                                                                  .

3- مقصود از عبارت « انقلاب اسلامی ، تولّدی دیگر » چیست؟                                                .

4- در جمله های زیر نهد وگزاره را مشخّص کنید:                                                                   .

* خود باوری یکی از دست آوردهای انقلاب است.

* انقلاب ، کرامت انسانی را به افراد جامعه باز گرداند.

5- متضاد کلمات زیر را بنویسیدودر جمله ای به کار ببرید.                                                               - استوار

- آزادی

6- مفرد واژه های زیر رابنویسید ،سپس با نشانه های جمع فارسی « ان » یا « ها » جمع ببندید.                               

- عوامل                                                                 - آثار

- احوال                                                                 - افکار

7- در ابیات زیر قافیه وردیف را مشخّص کنید.                                                                                 

- مسلم اوّل شه مردان علی است                       عشق را سرمایه ی ایمان ، علی است

- از ولای دودمانش زنـــده ام                                در جهان مثل گهـــــر تابــــنده ام

8- آرایه ی ادبی بیت های زیر را مشخّص کنید وتوضیح دهید:                                                                    

- ذات او دروازه ی شهر علوم                 زیر فرمانش حجاز و چین وروم

- عشق با دشوار ورزیدن خوش است       چون خلیل از شعله گل چیدن خوش است

9- با ترکیب های زیر جمله بنویسید:                                                                              

- اربعین حسینی

- غلغل سماور

10 – معنا ومفهوم بیت های زیر را بنویسید:                                                                                              

- از ولای دودمــــانش زنــــــــده ام                                در جهــــان مثــــل گهـــر تابنده ام 

- در جهان نتـــــوان اگـر مردانه زیست                             همچو مردان جان سپردن زندگی اســت
برچسب ها: نمونه سوال، سوال، ادبیات، راهنمایی،

تاریخ : سه شنبه 8 مرداد 1392 | 03:43 ب.ظ | نویسنده : ali mirzaei | نظرات

  • فایاکس
  • پیج رنک
  • کارت شارژ همراه اول